fb

Garantie

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Designtegels.nl B.V., gevestigd te Utrecht, Nederland (KvK nummer 55842046) en van de aan haar gelieerde (rechts) personen gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

Garantie
Azule cementtegels (Portugese tegels) worden geheel met de hand en op ambachtelijke wijze vervaardigd. Het is een uniek en authentiek product. Dit geldt ook voor onze Zelliges. De productie van cementtegels gebeurt zonder verhitting en de gebruikte ingredienten zijn milieuvriendelijk en duurzaam. Net als vroeger. Lichte afwijkingen in kleur, vorm en patroon zijn inherent aan de productiewijze en de materiaalsoort. Deze lichte afwijkingen dienen als normaal te worden beschouwd. Juist deze kenmerken geven deze tegels een bijzonder en uniek karakter. Voor een optimaal resultaat van de toepassing van tegels dient u het stappenplan zorgvuldig op te volgen.

Voor meer informatie over de historie, productie en het plaatsen en behandelen van de cementegels verwijzen wij naar onze site www.designtegels.nl

U dient de door u aangeschafte tegels zelf te controleren op breuk, schade, kleurechtheid alvorens u de tegels vervoert. Tegels met eventuele schade kunnen direct en gratis worden geruild. U dient zelf voor geschikt transport zorg te dragen. Houdt u rekening met het totaalgewicht van uw bestelling. Dit gewicht staat vermeld op de factuur. Houdt u er tevens er rekening mee dat onze tegels een ambachtelijk product zijn en door verkeerd transport/ behandeling kunnen de tegels schade ondervinden. Tegels dienen altijd in de oorspronkelijke verpakking en met de gesloten opening naar boven te worden vervoerd. De tegels staan dan verticaal in de verpakking wat de kans op breuk aanzienlijk verminderd.

Tegels die u via een externe vervoerder heeft ontvangen dienen direct op juistheid (type en aantal) en ook eventuele schade gecontroleerd te worden. Bij schade of onjuistheid dient u ons binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het (externe) vervoer, vervoer via derden. 
Het leggen van onze tegels vereist extra aandacht daar het om patronen, randen en kleurstellingen gaat. Zorg altijd voor een tegelzetter die met dit soort tegels bekend is. Reken goed uit hoe uw ruimte het beste betegeld kan worden zodat de patronen en kleuren goed uitkomen. Gebruik hiervoor eventueel onze Vloerplanner. Volg tijdens het leggen zeer nauwkeurig de stappen zoals vermeld staan bij Plaatsen en Behandeling op deze website. De juiste volgorde van leggen en behandelen is van groot belang voor het eindresultaat en de garantie op uw tegels. Gebruik altijd de juiste aangegeven Azule onderhoud- en reinigingsproducten voor de behandeling van uw tegels. Designtegels.nl B.V. geeft een fabrieksgarantie van 12 maanden op haar tegels. Dit geldt bij een normaal gebruik van de tegels waarbij de vloer op de juiste wijze is gelegd en behandeld zoals omschreven in onze instructies, en bij het gebruik van Azule impregneerproducten.

Wij voorzien u graag van alle informatie die u nodig mocht hebben over het plaatsen en gebruik van uw tegels. U heeft echter zelf de eindregie in handen. Wij helpen u graag met het maken van een tekening, toch dient u deze goed te controleren op juistheid. Ook kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren over tegelzetters. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vloerplanner op onze website. Deze is puur informatief en bedoeld om een beter beeld te geven van een bepaald eindresultaat.

Tegels en Behandelproducten zoals impregneermiddel, tegellijm of voegsel worden alleen binnen de wettelijke termijn van 7 dagen retour genomen, mits deze in dezelfde staat verkeren zoals u deze middelen heeft ontvangen.

Tegels dienen droog en vorstvrij te worden opgeslagen. Bij het nat worden van de verpakking kan verkleuring ontstaan in de tegels. Bij bestellingen / reserveringen van tegels die niet voorradig zijn dient u rekening te houden met een levertijd die kan oplopen tot 3 maanden. Het is vaak mogelijk om uw bestelling door te geven aan onze fabriek zodat deze met de eerst volgende zending mee kan komen. Ervaring leert echter wel dat door (onvoorziene) logistieke en douane formaliteiten containers vaak langer onderweg zijn dan voorzien. Hier kunnen wij dus geen garanties over geven en zijn daarin geheel afhankelijk van o.a. de vervoerder en de douane in het land van herkomst.

Uw reservering kan maximaal 6 weken later worden geleverd dan is overeengekomen. Na deze 6 weken heeft u het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Reserveringen dienen uiterlijk 2 weken na het plaatsen van de bestelling of binnenkomst van de zending te worden afgehaald, indien specifiek anders is overeengekomen. Na deze periode kan Designtegels.nl B.V. geen garanties geven omtrent de beschikbaarheid. Indien wij na herhaaldelijk contact, of na een wachttijd van 3 weken, geen schriftelijke reactie ontvangen omtrent het afhalen van uw bestelling staat het ons vrij uw bestelling terug in de voorraad op te nemen en als te verkopen. Designtegels is niet aansprakelijk voor het leggen, behandelen van uw vloer, het transport of de berekening van het aantal benodigde tegels. Voor het overige verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.